Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta Katowice / (Archiwum) Komisja Transportu - VII kadencja
2 Posiedzenie w dniu 26 lutego 2018, godz. 13:30, w sala 4.5 ul. Młyńska 4
BRM.0012.10.2.2018
1.
Rozpoczęcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
3.
Koordynacja działań związanych z rozwojem transportu publicznego – współpraca KZK GOP oraz Zarządu Transportu Metropolitalnego. Informacja dotycząca przekazania kompetencji z KZK GOP do GZ-Metropolii, koordynacja działań w zakresie wprowadzenia jednolitej taryfy.
Załączniki
informacja
4.
Opiniowanie projektów uchwał Rady Miasta Katowice.
5.
Korespondencja i komunikaty.
6.
Wolne wnioski.
7.
Zakończenie posiedzenia.