Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta Katowice / (Archiwum) Komisja Rewizyjna - VII kadencja
3 Posiedzenie w dniu 6 marca 2018, godz. 14:00, w UM Katowice, sala 4.5. ul. Młyńska 4.
BRM.0012.1.3.2018
1.
Rozpoczęcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
3.
Kontrola działalności Prezydenta Miasta Katowice w zakresie zadań realizowanych przez Wydział Edukacji i Sportu - Udzielanie dotacji na rzecz niepublicznych oraz publicznych szkół i innych placówek oświatowych prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne (w tym przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, poradni psychologiczno-pedagogicznych, ośrodków rehabilitacyjno-edukacyjno- wychowawczych).
4.
Sprawy różne.
1.
Stanowisko Prezydenta Miasta Katowice w sprawie skargi L__B__ na działania Prezydenta Miasta Katowice.
2.
Stanowisko Prezydenta Miasta Katowice w sprawie skargi H__S__ na działania Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach.
3.
Pisma H___ D____ dot. skargi na działania Dyrektora KZGM w Katowicach oraz stanowisko Prezydenta Miasta Katowice w ww. sprawie.
4.
Powołanie zespołu kontrolnego do rozpatrzenia skargi Stowarzyszenia FULGURIS na działania Prezydenta Miasta Katowice.
5.
Powołanie zespołu kontrolnego do rozpatrzenia skargi Z__P__ na działania Prezydenta Miasta Katowice
6.
Pismo Wiceprezydent Miasta Katowice Pani Marzeny Szuby z dnia 12.02.2018 r. dot. umowy zawartej pomiędzy Katowice Miasto Ogrodów-Instytucja Kultury im. K. Bochenek, a Stowarzyszeniem Art in Motion, w sprawie noclegów artystów w Hotelu "Novotel" w dniach 15-20.01.2017 r.-dw. Komisji.
Załączniki
informacja
5.
Wolne wnioski.
6.
Zakończenie posiedzenia.