Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta Katowice / (Archiwum) Komisja Rozwoju Miasta - VII kadencja
3 Posiedzenie w dniu 13 marca 2018, godz. 13:00, w UM Katowice, sala 4.5. ul. Młyńska 4.
BRM.0012.8.3.2018
1.
Rozpoczęcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
3.
Prezentacja firm działających na terenie miasta Katowice: EDELMET Sp. z o.o.
4.
Opiniowanie projektów uchwał Rady Miasta Katowice.
5.
Korespondencja i komunikaty.
6.
Wolne wnioski.
7.
Zakończenie posiedzenia.