Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta Katowice / (Archiwum) Komisja Transportu - VII kadencja
3 Posiedzenie w dniu 19 marca 2018, godz. 13:30, w UM Katowice, sala 4.5. ul. Młyńska 4.
BRM.0012.10.3.2018
1.
Rozpoczęcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
3.
Przygotowania do sezonu rowerowego 2018. Informacja na temat roweru miejskiego oraz inwestycji w infrastrukturę rowerową. Sprawozdanie z działalności Oficera Rowerowego za 2017 rok.
4.
Opiniowanie projektów uchwał Rady Miasta Katowice.
5.
Korespondencja i komunikaty.
1.
Pismo Pana B__ D___ dotyczące kwestii parkingowych w Mieście Katowice-dw. Komisji.
2.
Pismo Pani Krystyny Siejnej Przewodniczącej Rady Miasta Katowice, dotyczące konieczności zwołania kolejnego posiedzenia Komisji Transportu na dzień 9 kwietnia 2018 r.-dw. Komisji.
3.
Pismo Pana Bogumiła Sobuli, Pierwszego Wiceprezydenta m. Katowice w sprawie informacji KZK GOP dotyczącej kosztów wdrożenia bezpłatnych przejazdów dla dzieci i młodzieży w wieku 7-16 l. -dw. Komisji.
Załączniki
informacja
6.
Wolne wnioski.
7.
Zakończenie posiedzenia.