Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta Katowice / (Archiwum) Komisja Rewizyjna - VII kadencja
4 Posiedzenie w dniu 10 kwietnia 2018, godz. 14:00, w UM Katowice, sala 4.5. ul. Młyńska 4
BRM.0012.1.4.2018
1.
Rozpoczęcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
3.
Analiza wykonania zadań społeczno - gospodarczych w 2017 r.
1.
[DS-1254/18] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie przyjęcia sprawozdania z programu zadań społecznych i gospodarczych miasta Katowice za 2017 rok.
Załączniki
DS-1254-18
4.
Analiza wykonania budżetu miasta Katowice w 2017 r.
1.
[DS-1245/18] Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Katowice za 2017 rok.
Załączniki
DS-1245-18
2.
[DS-1247/18] Informacja uzupełniająca do sprawozdania z wykonania budżetu miasta Katowice za 2017 rok.
Załączniki
DS-1247-18
3.
[DS-1246/18] Sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, wobec którego Miasto pełni funkcję organu tworzącego za 2017 rok.
Załączniki
DS-1246-18
4.
[DS-1248/18] Sprawozdanie o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Katowice na lata 2017-2035 za 2017 rok.
Załączniki
DS-1248-18
5.
[DS-1243/18] Informacja Prezydenta Miasta Katowice o stanie mienia komunalnego dotycząca roku budżetowego 2017.
Załączniki
DS-1243-18
6.
[DS-1244/18] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Katowice za 2017 rok.
Załączniki
DS-1244-18
5.
Kontrola działalności Prezydenta Miasta Katowice w zakresie zadań realizowanych przez Wydział Polityki Społecznej w zakresie polityki prorodzinnej.
Załączniki
wps
6.
Sprawy różne.
1.
Stanowisko Prezydenta Miasta Katowice w sprawie skargi Stowarzyszenia Fulguris na działania Prezydenta Miasta Katowice.
a)
Pismo Stowarzyszenia Fulguris z dnia 18.03.2018 r. dotyczące wstrzymania czynności administracyjnych związanych z postępowaniem w sprawie wydania pozwolenia na budowę budynków mieszkalnych przy ul. Nadgórników- dw. Komisji.
2.
Stanowisko Prezydenta Miasta Katowice w sprawie skargi Z___ P____ na działania Prezydenta Miasta Katowice.
3.
Odpis Postanowienia WSA w Gliwicach z dnia 19.03.2018 r. w sprawie skargi A__ T___ na uchwałę Rady Miasta Katowice nr L/1041/17 z dnia 14.12.2017 r.- dw. Komisji.
7.
Wolne wnioski.
8.
Zakończenie posiedzenia.