Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta Katowice / (Archiwum) Komisja Rozwoju Miasta - VII kadencja
4 Posiedzenie w dniu 17 kwietnia 2018, godz. 13:00, w UM Katowice, Sala 4.5, ul. Młyńska 4
BRM.0012.8.4.2018
1.
Rozpoczęcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
3.
Informacja Prezydenta Miasta Katowice na temat aktualnej sytuacji panującej na katowickim rynku pracy (PUP-analiza bezrobocia w rozbiciu na poszczególne Jednostki Pomocnicze).
Załączniki
WPS
4.
Opiniowanie projektów uchwał Rady Miasta Katowice.
1.
[DS-1255/18] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru dzielnicy Murcki w Katowicach.
Załączniki
DS-1255-18
2.
[DS-1261/18] Projekt uchwały rady Miasta Katowice w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w rejonie Alei Korfantego w Katowicach.
Załączniki
DS-1261-18
3.
[DS-1262/18] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru dzielnicy Wełnowiec – Józefowiec w Katowicach – Etap I.
Załączniki
DS-1262-18
5.
Korespondencja i komunikaty.
1.
Informacja o dyskusji publicznej w dniu 18 kwietnia 2018 r. nad rozwiązaniami projektu mpzp w obszarze fragmentu terenów górniczych Katowickiego Holdingu Węglowego S.A. KWK „Wujek" i KWK „Katowice-Kleofas" obejmującego obszar położony w rejonie autostrady A4 i ulicy Upadowej.
Załączniki
informacja WBiPP
6.
Wolne wnioski.
7.
Zakończenie posiedzenia.