Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta Katowice / (Archiwum) Komisja Transportu - VII kadencja
4 Posiedzenie w dniu 9 kwietnia 2018, godz. 13:30, w UM Katowice, Sala 315, ul. Młyńska 4
BRM.0012.10.4.2018
1.
Rozpoczęcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
3.
Strefa płatnego parkowania w Katowicach – strefa parkingów publicznych.
Załączniki
informacja spp
4.
Opiniowanie projektów uchwał Rady Miasta Katowice.
1.
[DS-1252/18] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice zmieniający uchwałę Rady Miasta Katowice w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych i dworca, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Katowice oraz ustalenia warunków i zasad korzystania z tych obiektów.
5.
Korespondencja i komunikaty.
1.
Informacja KZK GOP dotycząca wyliczeń związanych z wdrożeniem od 01.01.2018 r. bezpłatnych przejazdów dla dzieci i młodzieży w wieku 7-16 lat. -dw. Komisji.
Załączniki
informacja KZK GOP
2.
Informacja dotycząca odpowiedzi udzielonej B__ D___ na pismo w sprawie kwestii parkingowych w Śródmieściu Katowic -dw. Komisji.
3.
Odpowiedzi na kwestie podniesione przez Radnych na posiedzeniu w dniu 19.03.2018 r. -dw. Komisji.
Załączniki
informacja WT
6.
Wolne wnioski.
7.
Zakończenie posiedzenia.