Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta Katowice / (Archiwum) Komisja Rewizyjna - VII kadencja
5 Posiedzenie w dniu 8 maja 2018, godz. 14:00, w UM Katowice, sala 4.5, ul. Młyńska 4
BRM.0012.1.5.2018
1.
Rozpoczęcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
3.
Kontrola działalności Prezydenta Miasta Katowice w zakresie zadań realizowanych przez Wydział Spraw Obywatelskich w zakresie handlu, gastronomii i usług - kontrolowanie prawidłowego poboru opłat targowych, naliczanie opłat za korzystanie z zezwoleń alkoholowych i ich egzekwowanie.
Załączniki
informacja SO
4.
Sprawy różne.
1.
Powołanie zespołu kontrolnego do rozpatrzenia skargi J_ i A__ S____ na działania Prezydenta Miasta Katowice w zakresie nadzoru nad działalnością Katowickich Cmentarzy Komunalnych.
a)
Pismo J___ i A___ S____ z dnia 16.04.2018 r. dotyczące skargi na działania Prezydenta Miasta Katowice w zakresie nadzoru nad działalnością Katowickich Cmentarzy Komunalnych.
2.
Pismo Prezydenta Miasta Katowice z dnia 17.04.2018 r.w sprawie skargi H__ D__ -dw. Komisji.
5.
Wolne wnioski.
6.
Zakończenie posiedzenia.