Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta Katowice / (Archiwum) Komisja Rozwoju Miasta - VII kadencja
6 Posiedzenie w dniu 19 czerwca 2018, godz. 13:00, w posiedzenie wyjazdowe (Galeria Libero, KTW). Część stacjonarna w KTW.
BRM.0012.8.6.2018
1.
Rozpoczęcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
3.
Informacja Prezydenta Miasta Katowice dotycząca inwestycji: Galeria Libero, KTW.
Załączniki
informacja WBi PP
4.
Opiniowanie projektów uchwał Rady Miasta Katowice.
1.
[DS-1319/18] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulicy Ceglanej w Katowicach.
Załączniki
DS-1319-18
2.
[DS-1321/18] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulicy Janusza Korczaka w Katowicach.
5.
Korespondencja i komunikaty.
1.
Prezentacja rozwiązań projektu mpzp obszaru położonego w rejonie ulic: Chorzowskiej, Baildona i Ściegiennego w Katowicach. Informacja o terminach: wyłożenia projektu do publicznego wglądu, dyskusji publicznej oraz wnoszenia uwag do ww. projektu mpzp.
2.
Informacja z dnia 08.06.2018 r. dotycząca działań projektowych w związku z realizowaną inwestycją budowy linii tramwajowej od pętli Brynów do ul. Bażantów. -dw. Komisji.
Załączniki
informacja
6.
Wolne wnioski.
7.
Zakończenie posiedzenia.