Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta Katowice / (Archiwum) Komisja Transportu - VII kadencja
6 Posiedzenie w dniu 25 czerwca 2018, godz. 13:30, w UM Katowice, sala 4.5, ul. Młyńska 4
BRM.0012.10.6.2018
1.
Rozpoczęcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
3.
Bezpieczeństwo ruchu drogowego w mieście Katowice.
4.
Opiniowanie projektów uchwał Rady Miasta Katowice.
1.
[DS-1295/18] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice zmieniający uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania dla pojazdów samochodowych na drogach publicznych na obszarze miasta Katowice -projekt po konsultacjach społecznych.
5.
Korespondencja i komunikaty.
1.
Odpowiedź na wnioski dotyczące rozwiązań drogowych w Nikiszowcu, sformułowane na posiedzeniu Komisji Transportu w dniu 21 maja 2018 r.
Załączniki
informacja WT
6.
Wolne wnioski.
7.
Zakończenie posiedzenia.