Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta Katowice / (Archiwum) Komisja Rewizyjna - VII kadencja
7 Posiedzenie w dniu 10 lipca 2018, godz. 14:00, w UM Katowice, sala 4.5, ul. Młyńska 4
BRM.0012.1.7.2018
1.
Rozpoczęcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
3.
Kontrola działalności Prezydenta Miasta Katowice w zakresie zadań realizowanych przez Wydział Transportu w zakresie organizacji transportu zbiorowego miasta Katowice- Przeprowadzanie analiz i oceny jakości komunikacji miejskiej organizowanej przez KZK GOP na obszarze miasta.
Załączniki
WT
4.
Sprawy różne.
1.
Powołanie zespołu kontrolnego do rozpatrzenia skargi J_ F___ na działania Prezydenta Miasta Katowice w zakresie nadzoru nad działalnością Centrum Usług Wspólnych w Katowicach.
2.
[DS-1315/18]Uchwała Nr 4200/III/125/2018 z dnia 8 czerwca 2018 roku III Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Katowice-dw. Komisji.
Załączniki
DS-1315-18
5.
Wolne wnioski.
6.
Zakończenie posiedzenia.