Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta Katowice / (Archiwum) Komisja Rewizyjna - VII kadencja
8 Posiedzenie w dniu 4 września 2018, godz. 14:00, w UM Katowice, sala 4.5, ul. Młyńska 4
BRM.0012.1.8.2018
1.
Rozpoczęcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
3.
Kontrola działalności Prezydenta Miasta Katowice w zakresie zadań realizowanych przez Wydział Administracyjny w zakresie obsługi gospodarczej Urzędu – Ochrona mienia Urzędu.
Załączniki
WA
4.
Sprawy różne.
1.
Stanowisko Prezydenta Miasta Katowice w sprawie skargi J_ F___ na działania Prezydenta Miasta Katowice w zakresie nadzoru nad działalnością Centrum Usług Wspólnych w Katowicach.
2.
Powołanie zespołu kontrolnego do rozpatrzenia skargi mieszkańców ul. K_____ z dnia 22.06.2018 r. na działania Prezydenta Miasta Katowice.
3.
Powołanie zespołu kontrolnego do rozpatrzenia skargi S__ K__ na działania Prezydenta Miasta Katowice (nadzór nad Żłobkiem Miejskim w Katowicach).
4.
Pisma J__ B___ z dnia 28.08.2018 r. i 3.09.2018 r. dotyczące lokalu mieszkalnego na ul. Iłłakowiczówny___ .
5.
Wolne wnioski.
6.
Zakończenie posiedzenia.