Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta Katowice / (Archiwum) Komisja Rewizyjna - VII kadencja
9 Posiedzenie w dniu 9 października 2018, godz. 14:00, w UM Katowice, sala 4.5, ul. Młyńska 4
BRM.0012.1.9.2018
1.
Rozpoczęcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
3.
Przyjęcie sprawozdania z pracy Komisji Rewizyjnej w kadencji 2014-2018.
4.
Kontrola działalności Prezydenta Miasta Katowice w zakresie zadań realizowanych przez Wydział Organizacji i Zarządzania w zakresie spraw kadrowych - Organizowanie szkoleń i dokształcania zawodowego pracowników Urzędu i kierowników jednostek organizacyjnych.
Załączniki
Informacja
5.
Sprawy różne.
1.
Stanowisko Prezydenta Miasta Katowice w sprawie skargi S__ K__ na działania Prezydenta Miasta Katowice (nadzór nad Żłobkiem Miejskim w Katowicach).
2.
Stanowisko Prezydenta Miasta Katowice w sprawie skargi mieszkańców ul. K_____ na działania Prezydenta Miasta Katowice.
3.
Powołanie zespołu kontrolnego do rozpatrzenia skargi J_ B__ na działania Dyrektora Komunalnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach.
6.
Wolne wnioski.
7.
Zakończenie posiedzenia.