Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta Katowice / (Archiwum) Komisja Rozwoju Miasta - VII kadencja
7 Posiedzenie w dniu 17 lipca 2018, godz. 13:00, w UM Katowice, sala 4.5, ul. Młyńska 4
BRM.0012.8.7.2018
1.
Rozpoczęcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
3.
Informacja Prezydenta Miasta Katowice dotycząca wykorzystania środków pochodzących z UE, z uwzględnieniem projektów kluczowych oraz wniosków, które nie znalazły akceptacji.
Załączniki
Informacja WFE
4.
Opiniowanie projektów uchwał Rady Miasta Katowice.
1.
[DS-1337/18] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Śródmieścia Katowic - część w rejonie ulic Ks. P. Skargi i F. Wincklera + errata do projektu.
5.
Korespondencja i komunikaty.
1.
Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego stwierdzające nieważność uchwały Rady Miasta Katowice Nr LVI/1158/18 z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Śródmieścia Katowic - część w rejonie ulic Ks. P. Skargi i F. Wincklera.
6.
Wolne wnioski.
7.
Zakończenie posiedzenia.