Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta Katowice / (Archiwum) Komisja Rozwoju Miasta - VII kadencja
8 Posiedzenie w dniu 18 września 2018, godz. 13:00, w UM Katowice, sala 209, ul. Młyńska 4
BRM.0012.8.8.2018
1.
Rozpoczęcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
3.
Informacja Prezydenta Miasta Katowice dotycząca inwestycji: Centra przesiadkowe (Ligota, Zawodzie, Brynów, Sądowa); Baseny Miejskie.
Załączniki
IN
4.
Opiniowanie projektów uchwał Rady Miasta Katowice.
1.
[DS-1360/18] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie przyjęcia “Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Katowice na lata 2016-2022”. (projekt jest w trakcie konsultacji społecznych do dnia 14 września 2018 r.).
2.
[DS-1368/18] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego teren przy ulicy Tysiąclecia w rejonie ronda Sławika w Katowicach.
Załączniki
DS-1368-18
5.
Korespondencja i komunikaty.
1.
Prezentacja rozwiązań następujących projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:
Załączniki
informacja WBiPP
a)
południowych dzielnic miasta Katowice, w obszarze fragmentów terenów górniczych Murcki I i Giszowiec I – Polska Grupa Górnicza S.A. KWK „Murcki - Staszic” – część obejmująca obszar w rejonie ulicy Stanisława Łętowskiego w Katowicach.
b)
dla obszaru położonego przy ulicy Lipowej w Katowicach.
c)
w obszarze fragmentu terenów górniczych Katowickiego Holdingu Węglowego S.A. KWK „Wujek” i KWK „Katowice-Kleofas” obejmującego obszar położony w rejonie autostrady A4 i ulicy Upadowej.
Załączniki
Upadowa
d)
w obszarze fragmentu terenu górniczego Giszowiec I Polskiej Grupy Górniczej sp. z o.o. KWK „Murcki-Staszic” obejmującego obszar położony w rejonie ulic Pszczyńskiej i Górniczego Stanu w Katowicach.
2.
Odpowiedź na wniosek dotyczący projektów o dofinansowanie których Miasto Katowice zamierza aplikować w perspektywie do 2020 roku. -dw. Komisji.
3.
Odpowiedź na wniosek dotyczący przewrócenia ruchu na linii kolejowej biegnącej przez Ochojec, Murcki, Kostuchnę. (pisma z dnia 26.07.2018 r oraz z dnia 3.09.2018 r.)-dw. Komisji.
4.
Odpowiedź na wniosek dotyczący informacji związanej z planowaną przebudową DK 81-86 (węzeł giszowiecki). -dw. Komisji.
5.
Pismo P___ Ł____ dotyczące projektu mpzp obszaru w rej. ul. Fitelberga.- dw. Komisji.
6.
Wolne wnioski.
7.
Zakończenie posiedzenia.