Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta Katowice / (Archiwum) Komisja Infrastruktury i Środowiska - VII kadencja
2 Posiedzenie w dniu 22 lutego 2017, godz. 13:00, w Urzędzie Miasta Katowice, sala 4
0012
1.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
2.
Sprawozdanie Prezydenta Miasta Katowice z edukacji ekologicznej za rok 2016.
3.
Informacja Prezydenta Miasta Katowice na temat wykorzystania środków unijnych w zakresie infrastruktury i środowiska w perspektywie 2014-2020.
4.
Sprawy bieżące i wniesione.
5.
Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Katowice w 2017 roku.
Załączniki
DS-797-17
6.
Wolne wnioski.