Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta Katowice / (Archiwum) Komisja Transportu - VII kadencja
7 Posiedzenie w dniu 23 lipca 2018, godz. 13:30, w UM Katowice, sala 4.5, ul. Młyńska 4
BRM.0012.10.7.2018
1.
Rozpoczęcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
3.
Rozwój infrastruktury kolejowej: PKP S.A., Koleje Śląskie Sp. z o.o.
Załączniki
PKP 1PKP 2
4.
Opiniowanie projektów uchwał Rady Miasta Katowice.
5.
Korespondencja i komunikaty.
1.
Informacja dotycząca ilości zarejestrowanych pojazdów na terenie miasta Katowice wg stanu na dzień 30.06.2018 r. -dw. Komisji.
Załączniki
informacja BPR
6.
Wolne wnioski.
7.
Zakończenie posiedzenia.