Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta Katowice / (Archiwum) Komisja Transportu - VII kadencja
8 Posiedzenie w dniu 24 września 2018, godz. 13:30, w UM Katowice, sala 4.5, ul. Młyńska 4
BRM.0012.10.8.2018
1.
Rozpoczęcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
3.
Inteligentny System Zarządzania Transportem Miejskim (ITS).
Załączniki
ITS
4.
Opiniowanie projektów uchwał Rady Miasta Katowice.
5.
Korespondencja i komunikaty.
1.
Pismo Przewodniczącej Rady Miasta Katowice Pani K. Siejnej z dnia 26 lipca 2018 r. adresowane do Marszałka Województwa Śląskiego Pana W. Saługi w sprawie uczestnictwa w posiedzeniach Komisji Transportu przedstawicieli Kolei Śląskich S.A. -dw. Komisji.
2.
Odpowiedź Wicemarszałka Woj. Śląskiego Pana S. Dąbrowy z dnia 8 sierpnia 2018 r. na ww. pismo wraz z załącznikiem.-dw. Komisji.
3.
Odpowiedź na wniosek Komisji Transportu z dnia 25.06.2018 r. dotyczący m.in. rozważenia możliwości budowy punktu ważenia preselekcyjnego na wjeździe do Katowic przy DK 86.-dw. Komisji.
4.
Odpowiedź na wniosek Komisji Transportu z dnia 23.07.2018 r. dotyczący odświeżenia oznakowania poziomego znajdującego się przed szkołami i przedszkolami na terenie miasta Katowice.-dw. Komisji.
Załączniki
odpowiedź WBiD
6.
Wolne wnioski.
7.
Zakończenie posiedzenia.