Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta Katowice / (Archiwum) Komisja Górnicza - VII kadencja
1 Posiedzenie w dniu 8 stycznia 2018, godz. 14:00, w UM Katowice, sala 4.5. ul. Młyńska 4.
BRM.0012.9.1.2018.KM
1.
Rozpoczęcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
3.
Przyjęcie sprawozdania z pracy Komisji Górniczej Rady Miasta Katowice za 2017 rok.
4.
Informacja Miejskiego Konserwatora Zabytków nt. stanu i perspektyw zachowania zabytków górniczych i przemysłowych w Katowicach.
5.
Prezentacja zatwierdzonych planów ruchów kopalń na 2018 rok w Polskiej Grupy Górniczej Sp. z o.o.
6.
Sprawy bieżące i wniesione, wolne wnioski.
1)
Odpowiedź na zapytanie złożone podczas posiedzenia Komisji Górniczej w dniu 6.11.2017 r. - Radny J. Zawadzki
2)
Odpowiedź na zapytanie złożone podczas posiedzenia Komisji Górniczej w dniu 27.11.2017 r. - Radny M. Chmieliński
7.
Zakończenie posiedzenia.