Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta Katowice / (Archiwum) Komisja Kultury, Promocji i Sportu - VII kadencja
1 Posiedzenie w dniu 15 stycznia 2018, godz. 13:00, w UM Katowice, sala 4.5. ul. Młyńska 4.
BRM.0012.5.1.2018.KM
1.
Rozpoczęcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
4.
Przyjęcie sprawozdania z pracy Komisji Kultury, Promocji i Sportu Rady Miasta Katowice za 2017 rok.
5.
Katowicki Rynek. Rok 2018 - wydarzenia, plany, inwestycje.
6.
Imprezy strategiczne miasta Katowice na 2018 rok.
7.
Efekt medialny i ekwiwalent reklamowy imprez sportowych oraz kulturalnych organizowanych przez miasto (najważniejsze wydarzenia, kluby sportowe). Wpływ na promocję Katowic w Polsce i po za jej granicami.
8.
Sprawy bieżące i wniesione, wolne wnioski.
9.
Zakończenie posiedzenia.