Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta Katowice / (Archiwum) Komisja Kultury, Promocji i Sportu - VII kadencja
2 Posiedzenie w dniu 14 lutego 2018, godz. 13:00, w UM Katowice, sala 209 ul. Młyńska 4. (WSPÓLNE POSIEDZENIE Z KOMISJĄ EDUKACJI)
BRM.0012.5.2.2018.KM
1.
Rozpoczęcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
3.
Opiniowanie projektów uchwał.
4.
Bieżące informacje Prezydenta Miasta w zakresie kultury i sportu.
5.
Informacja Prezydenta Miasta Katowice na temat współpracy dyrektorów katowickich szkół z klubami sportowymi.
Załączniki
Załącznik nr 2
6.
Informacja Prezydenta Miasta Katowice na temat funkcjonowania katowickich klas sportowych i rywalizacji międzyszkolnej w roku szkolnym 2016/2017 oraz I półroczu roku szkolnego 2017/2018.
Załączniki
Załącznik nr 3
7.
Korespondencja i komunikaty.
1.
Odpowiedź na zapytanie złożone w dniu 15.01.2018 r. na posiedzeniu Komisji Kultury, Promocji i Sportu
8.
Wolne wnioski.
9.
Zakończenie posiedzenia.