Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta Katowice / (Archiwum) Komisja Kultury, Promocji i Sportu - VII kadencja
3 Posiedzenie w dniu 12 marca 2018, godz. 13:00, w UM Katowice, sala 4.5. ul. Młyńska 4.
BRM.0012.5.3.2018.KM
1.
Rozpoczęcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
3.
Bieżące informacje Prezydenta Miasta w zakresie kultury i sportu.
4.
Budżet obywatelski, inicjatywa lokalna, konkursy ofert - nabór wniosków, wydatkowanie środków oraz formy angażowania mieszkańców w organizację imprez kulturalnych i sportowych.
5.
Profilaktyka prozdrowotna seniorów (programy dofinansowania aktywności fizycznej, dostęp do infrastruktury i inne).
Załączniki
Materiał - pkt.5
6.
Informacja o możliwości oraz celowości adaptacji budynku przy planowanym lodowisku miejskim w Parku Murckowskim. Przedstawienie wykonanej ekspertyzy budowlanej.
Załączniki
Materiał - pkt. 6
7.
Sprawy bieżące i wniesione, wolne wnioski.
1.
Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie promocji Miasta Katowice poprzez współorganizację Światowej Konferencji Antydopingowej w 2019 r. w Mieście Katowice.
Załączniki
DS-1224-18
8.
Zakończenie posiedzenia.