Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta Katowice / (Archiwum) Komisja Kultury, Promocji i Sportu - VII kadencja
4 Posiedzenie w dniu 16 kwietnia 2018, godz. 12:00, w POSIEDZENIE WYJAZDOWE
BRM.0012.5.2.2018.KM
1.
Rozpoczęcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2.
Park Kościuszki - zagospodarowanie terenu, ochrona zabytku. Plany oraz imprezy.
3.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
4.
Bieżące informacje Prezydenta Miasta w zakresie kultury i sportu.
5.
Akweny wodne w Katowicach. Czystość i przeznaczenie oraz przygotowanie do sezonu.
6.
Zatrudnienie ratowników.
7.
Sprawy bieżące i wniesione, wolne wnioski.
1.
Pismo Przewodniczącej Rady Miasta Katowice Pani K. Siejnej z dnia 28.03.2018 r. adresowane do Prezydenta Miasta Katowice Pana M. Krupy, dotyczące dotacji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego dla Rzymskokatolickiej Parafii Katedralnej pw. Chrystusa Króla w Katowicach + załącznik- dw. Komisji.
8.
Zakończenie posiedzenia.