Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta Katowice / (Archiwum) Komisja Kultury, Promocji i Sportu - VII kadencja
5 Posiedzenie w dniu 14 maja 2018, godz. 13:00, w UM Katowice, sala 4.5. ul. Młyńska 4.
BRM.0012.5.5.2018.KM
1.
Rozpoczęcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
3.
Bieżące informacje Prezydenta Miasta w zakresie kultury i sportu.
4.
Opiniowanie sprawozdania Prezydenta Miasta z wykonania budżetu miasta Katowice za 2017 rok.
1.
[DS-1245/18] Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Katowice za 2017 rok
2.
[DS-1247/18] Informacja uzupełniająca do Sprawozdania z wykonania budżetu miasta Katowice za 2017 rok
Załączniki
DS-1247-18
3.
[DS-1246/18] Sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, wobec którego Miasto pełni funkcję organu tworzącego za 2017 rok
Załączniki
DS-1246-18
4.
[DS-1248/18] Sprawozdanie o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Katowice na lata 2017-2035 za 2017 rok
Załączniki
DS-1248-18
5.
[DS-1243/18] Informacja Prezydenta Miasta Katowice o stanie mienia komunalnego dotycząca roku budżetowego 2017
Załączniki
DS-1243-18
6.
[DS-1244/18] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Katowice za 2017 rok
Załączniki
DS-1244-18
7.
[DS-1254/18] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie przyjęcia sprawozdania z programu zadań społecznych i gospodarczych miasta Katowice za 2017 rok
Załączniki
DS-1254-18
5.
Jakie katowickie kluby sportowe podejmują działania wspierające walkę z pseudokibicami i aktami wandalizmu z ich strony?
Załączniki
pkt. 5
6.
Bezpieczeństwo uczestników i porządek podczas imprez masowych realizowanych na terenie Miasta Katowice. Potencjalne zagrożenia oraz propozycje ich rozwiązania.
Załączniki
pkt. 6
7.
Sprawy bieżące i wniesione, wolne wnioski.
1.
Odpowiedź na wniosek Komisji z dnia 16.04.2018 r. dot. amfiteatru w Parku Kościuszki
2.
Odpowiedź na wniosek Komisji z dnia 16.04.2018 r. dot. sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Kościuszki z ul. Gawronów
8.
Zakończenie posiedzenia.