Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta Katowice / (Archiwum) Komisja Kultury, Promocji i Sportu - VII kadencja
6 Posiedzenie w dniu 18 czerwca 2018, godz. 13:00, w UM Katowice, sala 4.5. ul. Młyńska 4.
BRM.0012.5.6.2018.KM
1.
Rozpoczęcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
3.
Bieżące informacje Prezydenta Miasta w zakresie kultury i sportu.
4.
Informacja Prezydenta Miasta Katowice nt. stanu przygotowań do organizacji letniego wypoczynku dzieci i młodzieży w mieście Katowice.
5.
Budżet i strategia działalności Instytucji Kultury – Katowice Miasto Ogrodów.
6.
Pałac Młodzieży – bieżąca działalność, realizacja inwestycji w 2018 roku oraz plany na przyszłość.
7.
Katowickie Teatry (Teatr Śląski oraz teatry prywatne) współpraca z Miastem.
8.
Sprawy bieżące i wniesione, wolne wnioski.
1.
Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli na terenie miasta Katowice (w trakcie konsultacji od 01.06.2018 r. do 15.06.2018 r.).
2.
Pismo Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność" Muzeum Historii Katowic
3.
Wniosek ws. Fit Life Expo 2018
9.
Zakończenie posiedzenia.