Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta Katowice / (Archiwum) Komisja Kultury, Promocji i Sportu - VII kadencja
7 Posiedzenie w dniu 16 lipca 2018, godz. 12:00, w POSIEDZENIE WYJAZDOWE
BRM.0012.5.7.2018.KM
1.
Rozpoczęcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
3.
Bieżące informacje Prezydenta Miasta w zakresie kultury i sportu.
4.
Złożenie propozycji do projektu budżetu przez Komisję Kultury, Promocji i Sportu.
5.
Realizacja strategii Miasta Katowice w zakresie Sportu.
Załączniki
Materiał-pkt.5
6.
GKS Katowice. Sytuacja finansowa i organizacyjna klubu. Wielosekcyjność, promocja i osiągnięcia sportowe. Plany na najbliższe lata.
7.
Systemowe szkolenie sportowe od wieku juniorskiego do seniora - siatkówka, piłka nożna, hokej.
Załączniki
Materiał-pkt.7
8.
Sprawy bieżące i wniesione, wolne wnioski.
1.
Pismo Departamentu Ochrony Zabytków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29.06.2018 r. w sprawie udzielonej dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Ap. Piotra i Pawła w Katowicach.
9.
Zakończenie posiedzenia.