Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta Katowice / (Archiwum) Komisja Kultury, Promocji i Sportu - VII kadencja
8 Posiedzenie w dniu 17 września 2018, godz. 11:00, w POSIEDZENIE WYJAZDOWE
BRM.0012.5.8.2018.KM
1.
Rozpoczęcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
3.
Bieżące informacje Prezydenta Miasta w zakresie kultury i sportu.
4.
Realizacja 3 basenów w Katowicach. Postęp prac, roboty dodatkowe.
5.
Sprawy bieżące i wniesione, wolne wnioski.
1.
Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie współorganizacji oraz promocji na terenie Miasta Katowice w latach 2019-2023 Intel Extreme Masters – Mistrzostw Świata w grach komputerowych oraz imprez towarzyszących.
Załączniki
DS-1350-18
2.
Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie współorganizacji oraz promocji na terenie Miasta Katowice Mistrzostw Świata Seniorów w Badmintonie 2019.
Załączniki
DS-1351-18
3.
Odpowiedź na zapytanie radnego Andrzeja Zydorowicza zadane na posiedzeniu Komisji Kultury, Promocji i Sportu w dniu 16.07.2018 r.
Załączniki
CCF29082018
4.
Pismo Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność" Muzeum Historii Katowic z dnia 30.09.2018 r.
6.
Zakończenie posiedzenia.