Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta Katowice / (Archiwum) Komisja Kultury, Promocji i Sportu - VII kadencja
9 Posiedzenie w dniu 15 października 2018, godz. 12:00, w Pałac Goldsteinów Plac Wolności 12a Katowice, sala BANKIETOWA (parter)
BRM.0012.5.9.2018.KM
1.
Rozpoczęcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
3.
Bieżące informacje Prezydenta Miasta w zakresie kultury i sportu.
4.
Opiniowanie informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Katowice za I półrocze 2018 roku.
1.
Informacja o przebiegu wykonania budżetu miasta Katowice za I półrocze 2018 roku.
Załączniki
DS-1354-18
2.
Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej miasta Katowice na lata 2018-2045 za I półrocze 2018 roku.
Załączniki
DS-1355-18
3.
Informacje z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, wobec którego miasto pełni funkcję organu tworzącego za I półrocze 2018 roku.
Załączniki
DS-1356-18
4.
Informacja uzupełniająca do sprawozdania o przebiegu wykonania budżetu miasta Katowice za I półrocze 2018 roku.
Załączniki
DS-1357-18
5.
Sprawozdanie z Programu Zadań Społecznych i Gospodarczych Miasta Katowice za I półrocze 2018 rok
Załączniki
DS-1384-18
6.
Uchwała Nr 4200/III/165/2018 z dnia 26 września 2018 roku III Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonej przez Prezydenta Miasta Katowice informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2018 roku
Załączniki
165_Katowice
7.
Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie przyjęcia „Informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Katowice za I półrocze 2018 roku”, "Informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Katowice na lata 2018-2045 za I półrocze 2018 roku" oraz „Informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej wobec którego Miasto pełni funkcję organu tworzącego za I półrocze 2018 roku”.
Załączniki
DS-1353-18
5.
Przygotowanie do szczytu klimatycznego COP24.
Załączniki
CCI20181010
6.
Podsumowanie rocznej działalności ZSiP nr 1 czyli dawnego MOS.
Załączniki
CCI20181015
7.
Przyjęcie sprawozdania z pracy Komisji Kultury, Promocji i Sportu Rady Miasta Katowice w kadencji 2014-2018.
8.
Sprawy bieżące i wniesione, wolne wnioski.
1.
Odpowiedź na zapytanie Pana radnego A. Godlewskiego z dn. 16.08.2018r.
2.
Pismo NSZZ Solidarność MHK z dn. 11.10.2018r.
9.
Zakończenie posiedzenia.