Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta Katowice / (Archiwum) Komisja Górnicza - VII kadencja
2 Posiedzenie w dniu 12 lutego 2018, godz. 14:00, w UM Katowice, sala 4.5. ul. Młyńska 4.
BRM.0012.9.2.2018.KM
1.
Rozpoczęcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
3.
Aktywność sejsmiczna kopalń węgla kamiennego - wskazanie miejsc na terenie miasta Katowice, na których występują wstrząsy pochodzenia górniczego.
Załączniki
KOMISJA GÓRNICZA
4.
Sprawy bieżące i wniesione, wolne wnioski.
5.
Zakończenie posiedzenia.