Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta Katowice / (Archiwum) Komisja Górnicza - VII kadencja
4 Posiedzenie w dniu 9 kwietnia 2018, godz. 12:45, w UM Katowice, sala 4.5. ul. Młyńska 4.
BRM.0012.9.4.2018.KM
1.
Rozpoczęcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
3.
Mapa przydatności terenu do zabudowy po zakończeniu działalności górniczej na przykładzie likwidowanego podziemnego zakładu górniczego Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu Oddział KWK „Boże Dary” w Katowicach.
4.
Sprawy bieżące i wniesione, wolne wnioski.
5.
Zakończenie posiedzenia.