Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta Katowice / (Archiwum) Komisja Górnicza - VII kadencja
5 Posiedzenie w dniu 7 maja 2018, godz. 14:00, w UM Katowice, sala 4.5. ul. Młyńska 4.
BRM.0012.9.5.2018.KM
1.
Rozpoczęcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
3.
Opiniowanie sprawozdania Prezydenta Miasta z wykonania budżetu miasta Katowice za 2017 rok.
1)
[DS-1245/18] Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Katowice za 2017 rok
2)
[DS-1247/18] Informacja uzupełniająca do Sprawozdania z wykonania budżetu miasta Katowice za 2017 rok
Załączniki
DS-1247-18
3)
[DS-1246/18] Sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, wobec którego Miasto pełni funkcję organu tworzącego za 2017 rok
Załączniki
DS-1246-18
4)
[DS-1248/18] Sprawozdanie o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Katowice na lata 2017-2035 za 2017 rok
Załączniki
DS-1248-18
5)
[DS-1243/18] Informacja Prezydenta Miasta Katowice o stanie mienia komunalnego dotycząca roku budżetowego 2017
Załączniki
DS-1243-18
6)
[DS-1244/18] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Katowice za 2017 rok
Załączniki
DS-1244-18
7)
[DS-1254/18] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie przyjęcia sprawozdania z programu zadań społecznych i gospodarczych miasta Katowice za 2017 rok
Załączniki
DS-1254-18
4.
Eksploatacja PGG sp. z o.o. Oddział KWK „Wujek” w polu „L” - omówienie wyników monitoringu w rej. źródeł rzeki Kłodnicy, postęp robót eksploatacyjnych.
5.
Sprawy bieżące i wniesione, wolne wnioski.
6.
Zakończenie posiedzenia.