Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta Katowice / (Archiwum) Komisja Górnicza - VII kadencja
7 Posiedzenie w dniu 9 lipca 2018, godz. 12:00, w POSIEDZENIE WYJAZDOWE (Leśnictwo Muchowiec - oddział 8, staw Barbara; Leśnictwo Czułów - oddział 220; Hamerla)
BRM.0012.9.7.2018.KM
1.
Rozpoczęcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
3.
Informacje o zmianach w środowisku leśnym na terenie Nadleśnictwa Katowice spowodowanych eksploatacją górniczą.
4.
Sprawy bieżące i wniesione, wolne wnioski.
5.
Zakończenie posiedzenia.