Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta Katowice / (Archiwum) Komisja Górnicza - VII kadencja
8 Posiedzenie w dniu 10 września 2018, godz. 14:00, w UM Katowice, sala 4.5. ul. Młyńska 4.
BRM.0012.9.8.2018.KM
1.
Rozpoczęcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
3.
Szkody pochodzenia górniczego w obiektach gminnych spowodowane eksploatacją kopalń Polskiej Grupy Górniczej sp. z o.o.
4.
Złożenie propozycji do projektu budżetu przez Komisję Górniczą.
5.
Sprawy bieżące i wniesione, wolne wnioski.
6.
Zakończenie posiedzenia.