Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta Katowice / Sesja Rady Miasta - VII kadencja (Archiwum)
LI Sesja w dniu 28 grudnia 2017, godz. 14:00, w sali 209 Urzędu Miasta Katowice przy ul. Młyńskiej 4.
1.
Otwarcie sesji.
2.
Powołanie sekretarzy sesji.
3.
Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
4.
Zmiany w porządku obrad.
5.
Informacja Prezydenta Miasta Katowice z działalności w okresie międzysesyjnym.
6.
Zapytania radnych.
7.
Informacja Przewodniczącej Rady Miasta Katowice o pracach Rady w okresie międzysesyjnym.
8.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach skargi Rady Miasta Katowice na zarządzenie zastępcze nr NPII.4131.4.26.2017 Wojewody Śląskiego z dnia 13 grudnia 2017r. w sprawie zmiany nazwy placu (DS-1158/17).
9.
Interpelacje radnych.
10.
Komunikaty i wolne wnioski.
11.
Zakończenie sesji.