Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta Katowice / (Archiwum) Komisja Budżetu Miasta - VII kadencja
1 Posiedzenie w dniu 18 stycznia 2018, godz. 13:00, w sali 4,5 (parter) UM Katowice ul. Młyńska 4
BRM.0012.3.1.2018.KJ-K
1.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
2.
Opiniowanie projektów uchwał.
1.
Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie podjęcia działań związanych z przygotowaniem budżetu obywatelskiego na rok 2019.
Załączniki
DS-1154-17
2.
Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości położonej w Katowicach przy ul. Rynek na rzecz Województwa Śląskiego.
Załączniki
DS-1159-17
3.
Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w drodze darowizny na rzecz Akademii Muzycznej im. K. Szymanowskiego w Katowicach nieruchomości położonej przy ul. Damrota i ul.Wojewódzkiej.
Załączniki
DS-1160-17
4.
Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Miasta Katowice, położonej w Katowicach przy ul. Francuskiej (dz. nr 8/105) na rzecz Archidiecezji Katowickiej.
Załączniki
DS-1161-17
5.
Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu 3 lokali użytkowych – garaży ich najemcom wraz ze sprzedażą lub oddaniem w użytkowanie wieczyste udziałów w gruncie
Załączniki
DS-1172-18
6.
Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu zwaloryzowanej bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego nr położonego przy ul. Piastowskiej w Katowicach.
Załączniki
DS-1179-18
7.
Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie zmian budżetu miasta Katowice na 2018 rok.
Załączniki
DS-1180-18
8.
Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Katowice na lata 2018-2045.
Załączniki
DS-1181-18
3.
Przyjęcie sprawozdania z pracy Komisji Budżetu Miasta za 2017 rok.
4.
Korespondencja.
1.
Uchwała Nr 4200/III/1/2018 z dnia 15 stycznia 2018 roku III Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w uchwale budżetowej na 2018 rok Miasta Katowice.
Załączniki
1_Katowice
2.
Uchwała Nr 4200/III/2/2018 z dnia 15 stycznia 2018 roku III Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta Katowice, wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań.
Załączniki
2_Katowice
5.
Wolne wnioski.