Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta Katowice / (Archiwum) Komisja Edukacji - VII kadencja
2 Posiedzenie w dniu 14 lutego 2018, godz. 13:00, w sali 209 UM Katowice ul. Młyńska 4
BRM.0012.4.2.2018.KJ-K
1.
Rozpoczęcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
3.
Opiniowanie projektów uchwał.
1)
Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie nadania imienia Miejskiemu Przedszkolu nr 39 w Katowicach.
Załączniki
DS -1185-18
2)
Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice zmieniającej uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków i trybu przyznawania stypendiów dla dzieci i młodzieży w ramach Miejskiego Programu Stypendialnego dla Uczniów Szczególnie Uzdolnionych ,,Prymus”.
3)
Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez miasto Katowice na rok 2018.
Załączniki
DS -1194-18
4)
Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie przyjęcia sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez miasto Katowice za 2017 r.
Załączniki
DS -1195-18
4.
Bieżące informacje Prezydenta Miasta w zakresie kultury i sportu.
5.
Informacja Prezydenta Miasta Katowice na temat współpracy dyrektorów katowickich szkół z klubami sportowymi.
Załączniki
Załącznik nr 2
6.
Informacja Prezydenta Miasta Katowice na temat funkcjonowania katowickich klas sportowych i rywalizacji międzyszkolnej w roku szkolnym 2016/2017 oraz I półroczu roku szkolnego 2017/2018.
Załączniki
Załącznik nr 3
7.
Korespondencja i komunikaty.
8.
Wolne wnioski.
9.
Zakończenie posiedzenia.