Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta Katowice / (Archiwum) Komisja Edukacji - VII kadencja
3 Posiedzenie w dniu 7 marca 2018, godz. 11:00, w Młodzieżowym Domu Kultury ul. Tysiąclecia 5 / Zespole Szkół i Placówek nr 2 ul. Zarębskiego 2
BRM.0012.4.3.2018.KJ-K
1.
Rozpoczęcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
3.
Informacja dotycząca funkcjonowania Zespołu Szkół i Placówek nr 2.
Załączniki
CCF02032018
4.
Opiniowanie projektów uchwał.
5.
Korespondencja i komunikaty.
1)
Opinie Związku Nauczycielstwa Polskiego Zarząd Oddziału Katowice do projektów uchwał Rady Miasta Katowice.
Załączniki
CCF26022018_0001
6.
Wolne wnioski.
7.
Zakończenie posiedzenia.