Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta Katowice / (Archiwum) Komisja Edukacji - VII kadencja
4 Posiedzenie w dniu 11 kwietnia 2018, godz. 13:00, w sali 4,5 (parter) UM Katowice ul. Młyńska 4
BRM.0012.4.4.2018.KJ-K
1.
Rozpoczęcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
3.
Informacja Prezydenta Miasta Katowice dotycząca przebiegu akcji „Zima w mieście” 2018.
4.
Informacja Prezydenta Miasta Katowice dotycząca strategii edukacji dla dzieci niepełnosprawnych uczęszczających do katowickich szkół i placówek oświatowych.
5.
Opiniowanie projektów uchwał.
1)
Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie zmiany uchwały w sprawie dostosowania sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów mających siedzibę na terenie miasta Katowice do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe.
6.
Korespondencja i komunikaty.
1)
Wniosek dotyczący dofinansowania dla Zespołu Pieśni i Tańca "Tysiąclatki" działającego przy Młodzieżowym Domu Kultury w Zespole Szkół i Placówek nr 2 w Katowicach.
Załączniki
CCF09042018
7.
Wolne wnioski.
8.
Zakończenie posiedzenia.