Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta Katowice / (Archiwum) Komisja Edukacji - VII kadencja
5 Posiedzenie w dniu 9 maja 2018, godz. 13:00, w sali 4,5 (parter) UM Katowice ul. Młyńska 4
BRM.0012.4.5.2018.KJ-K
1.
Rozpoczęcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
3.
Opiniowanie sprawozdania Prezydenta Miasta Katowice z wykonania budżetu miasta Katowice za 2017 rok.
1)
[DS-1245/18] Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Katowice za 2017 rok.
2)
[DS-1247/18] Informacja uzupełniająca do sprawozdania z wykonania budżetu miasta Katowice za 2017 rok.
Załączniki
DS-1247-18
3)
[DS-1246/18] Sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, wobec którego Miasto pełni funkcję organu tworzącego za 2017 rok.
Załączniki
DS-1246-18
4)
[DS-1248/18] Sprawozdanie o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Katowice na lata 2017-2035 za 2017 rok.
Załączniki
DS-1248-18
5)
[DS-1243/18] Informacja Prezydenta Miasta Katowice o stanie mienia komunalnego dotycząca roku budżetowego 2017.
Załączniki
DS-1243-18
6)
[DS-1244/18] Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Katowice za 2017 rok.
Załączniki
DS-1244-18
7)
[DS-1254/18] Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie przyjęcia sprawozdania z programu zadań społecznych i gospodarczych miasta Katowice za 2017 rok.
Załączniki
DS-1254-18
4.
Informacja Prezydenta Miasta Katowice nt. edukacji ekologicznej prowadzanej na terenie miasta Katowice.
5.
Informacja Prezydenta Miasta Katowice nt. edukacji w zakresie ochrony zabytków i dziedzictwa kulturowego miasta Katowice.
6.
Opiniowanie projektów uchwał.
7.
Korespondencja i komunikaty.
1)
Odpowiedź na wniosek dotyczący przygotowania koncepcji utworzenia Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w mieście Katowice.
8.
Wolne wnioski.
9.
Zakończenie posiedzenia.