Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta Katowice / (Archiwum) Komisja Edukacji - VII kadencja
6 Posiedzenie w dniu 13 czerwca 2018, godz. 11:00, w Domu Śląskim ul. Stalmacha 17 Katowice DOJAZD WE WŁASNYM ZAKRESIE, ZBIÓRKA W HOLU GŁÓWNYM
BRM.0012.4.6.2018.KJ-K
1.
Rozpoczęcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
3.
Informacja Prezydenta Miasta na temat stanu przygotowań do organizacji letniego wypoczynku dzieci i młodzieży w mieście Katowice.
4.
Informacja Prezydenta Miasta Katowice na temat możliwości wprowadzenia systemowych rozwiązań w zakresie obowiązkowej edukacji regionalnej w katowickich szkołach.
Załączniki
CCF06062018_0002
5.
Informacja dotycząca inicjatyw organizowanych przez Dom Śląski dla miasta Katowice.
6.
Opiniowanie projektów uchwał.
1)
Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest miasto Katowice.
7.
Korespondencja i komunikaty.
1)
Odpowiedzi na wnioski Komisji Edukacji
Załączniki
CCF06062018
8.
Wolne wnioski.
9.
Zakończenie posiedzenia.