Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta Katowice / (Archiwum) Komisja Edukacji - VII kadencja
7 Posiedzenie w dniu 11 lipca 2018, godz. 13:00, w sali 4,5 (parter) UM Katowice ul. Młyńska 4
BRM.0012.4.7.2018.KJ-K
1.
Rozpoczęcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
3.
Informacja Prezydenta Miasta Katowice na temat możliwości wprowadzenia systemowych rozwiązań w zakresie obowiązkowej edukacji regionalnej w katowickich szkołach.
4.
Informacja Prezydenta Miasta Katowice na temat realizacji Polityki Edukacji Miasta Katowice Katowiczanin 2022.
5.
Informacja Prezydenta Miasta Katowice na temat remontów, napraw i nagłych interwencji przeprowadzonych w I półroczu 2018 r. w katowickich placówkach oświatowych.
Załączniki
CCF10072018_0002
6.
Propozycje Komisji Edukacji do projektu budżetu miasta Katowice na 2019 rok.
7.
Opiniowanie projektów uchwał.
1)
Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość i warunki wypłacania innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy.
8.
Korespondencja i komunikaty.
9.
Wolne wnioski.
10.
Zakończenie posiedzenia.