Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta Katowice / (Archiwum) Komisja Edukacji - VII kadencja
8 Posiedzenie w dniu 12 września 2018, godz. 13:00, w sali 4,5 (parter) UM Katowice ul. Młyńska 4
BRM.0012.4.8.2018.KJ-K
1.
Rozpoczęcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
3.
Informacja Prezydenta Miasta Katowice na temat osiągnięć uczniów katowickich szkół w konkursach i olimpiadach przedmiotowych.
4.
Informacja Prezydenta Miasta Katowice dotycząca stanu przygotowania szkół do nowego roku szkolnego.
5.
Opiniowanie projektów uchwał.
6.
Korespondencja i komunikaty.
1)
Odpowiedź na wniosek Komisji w sprawie przedstawienia harmonogramu prac termomodernizacyjnych budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice, a w szczególności budynków przedszkoli, szkół i innych placówek oświatowych.
Załączniki
CCF30072018_0001
7.
Wolne wnioski.
8.
Zakończenie posiedzenia.