Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta Katowice / (Archiwum) Komisja Budżetu Miasta - VII kadencja
3 Posiedzenie w dniu 15 marca 2018, godz. 13:00, w sali 4,5 (parter) UM Katowice ul. Młyńska 4
BRM.0012.3.3.2018.KJ-K
1.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
2.
Opiniowanie projektów uchwał.
1.
Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie ustalenia wysokości opłaty związanej z pobytem osoby przyjętej do izby wytrzeźwień, działającej w strukturze Miejskiej Izby Wytrzeźwień i Ośrodka Pomocy dla Osób Uzależnionych od Alkoholu w Katowicach.
2.
Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie zmian budżetu oraz w budżecie miasta Katowice na 2018 rok.
Załączniki
DS-1226-18
3.
Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Katowice na lata 2018-2045.
Załączniki
DS-1227-18
4.
Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie części wierzytelności przysługującej Komunalnemu Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach od B____ W______, D_______ W______, M_______ W______ oraz A___ W______ z tytułu użytkowania uprzednio zajmowanego lokalu mieszkalnego położonego w Katowicach przy ul. Słowackiego __/_
Załączniki
DS-1228-18
5.
Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty wierzytelności przysługującej Komunalnemu Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach od J___ R_________ z tytułu użytkowania lokalu mieszkalnego położonego w Katowicach przy ul. Wita Stwosza __/__.
Załączniki
DS-1229-18
6.
Opiniowanie projektu uchwaly Rady Miasta Katowice w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty wierzytelności przysługującej Komunalnemu Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach od pani B____ G__________ z tytułu używania lokalu mieszkalnego położonego w Katowicach przy ul. Gliwickiej ___/_.
Załączniki
DS-1230-18
3.
Informacja o wynikach kontroli dotyczących finansów i mienia miasta, przeprowadzonych przez Wydział Audytu i Kontroli oraz organy zewnętrzne w 2017 r.
4.
Korespondencja.
1.
Pismo dotyczące zmiany terminu kwietniowego posiedzenie Komisji Budżetu Miasta.
Załączniki
CCF12032018
5.
Wolne wnioski.