Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta Katowice / (Archiwum) Komisja Budżetu Miasta - VII kadencja
4 Posiedzenie w dniu 17 kwietnia 2018, godz. 11:00, w sali 315 UM Katowice ul. Młyńska 4
BRM.0012.3.4.2018.KJ-K
1.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
2.
Opiniowanie projektów uchwał.
1.
Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu zwaloryzowanej bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego nr __ położonego w budynku przy ul. Przedwiośnie ___ w Katowicach.
Załączniki
DS-1239-18
2.
Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu budynku użytkowego na rzecz jego dzierżawcy wraz ze sprzedażą gruntu.
Załączniki
DS-1256-18
3.
Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie zmian budżetu oraz w budżecie miasta Katowice na 2018 rok.
Załączniki
DS-1264-18
4.
Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Katowice na lata 2018-2045.
Załączniki
DS-1265-18
3.
Analiza wykonania w 2017 roku planu dochodów budżetu miasta.
Załączniki
Informacja
4.
Korespondencja.
1.
Pismo Departamentu Ochrony Zabytków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie udzielonej dotacji dla Rzymskokatolickiej Parafii Katedralnej pw. Chrystusa Króla w Katowicach.
5.
Wolne wnioski.