Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta Katowice / (Archiwum) Komisja Budżetu Miasta - VII kadencja
6 Posiedzenie w dniu 21 czerwca 2018, godz. 13:00, w sali 4,5 (parter) UM Katowice ul. Młyńska 4
BRM.0012.3.6.2018.KJ-K
1.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
2.
Opiniowanie projektów uchwał.
1.
Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest miasto Katowice.
2.
Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie części wierzytelności przysługującej Komunalnemu Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach od P_____ S_______, J_____ S_______, M______ S_______ i K_________ S_______ z tytułu użytkowania uprzednio zajmowanego lokalu socjalnego położonego w Katowicach przy ul. Kraszewskiego -/-.
Załączniki
DS-1313-18
3.
Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie części wierzytelności przysługującej Komunalnemu Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach od W________ K______ z tytułu użytkowania uprzednio zajmowanego lokalu mieszkalnego położonego w Katowicach przy ul. Dunikowskiego --/--.
Załączniki
DS-1314-18
4.
Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty wierzytelności przysługującej Komunalnemu Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach od D_____ C____________, E______ C____________ i G________ C_____________ z tytułu użytkowania lokalu mieszkalnego położonego w Katowicach przy ul. Chemicznej -/--.
Załączniki
DS-1316-18
5.
Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis.
Załączniki
DS-1318-18
6.
Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu części zwaloryzowanej bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego nr - położonego w budynku przy ul. Bronisławy -- w Katowicach.
Załączniki
DS-1320-18
7.
Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie zmian budżetu oraz w budżecie miasta Katowice na 2018 rok.
Załączniki
DS-1323-18
8.
Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Katowice na lata 2018-2045.
Załączniki
DS-1324-18
3.
Informacja z wykonania budżetu miasta Katowice za I kwartał 2018 roku.
4.
Korespondencja.
1.
Odpowiedź na wniosek Komisji dotyczący okoliczności wstrzymania zadań inwestycyjnych pn.: Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych - węzeł "Podlesie" i węzeł "Piotrowice".
2.
Pismo Komisji Zakładowej "Solidarność" Muzeum Historii Katowic.
3.
Odpowiedź na przesłane przez Komisję postulaty dotyczące infrastruktury wodno-kanalizacyjnej przy ul. Obroki w Katowicach.
5.
Wolne wnioski.