Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta Katowice / (Archiwum) Komisja Budżetu Miasta - VII kadencja
7 Posiedzenie w dniu 19 lipca 2018, godz. 13:00, w sali 4,5 (parter) UM Katowice ul. Młyńska 4
BRM.0012.3.7.2018.KJ-K
1.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
2.
Informacja dotycząca wynagrodzeń w Muzeum Historii Katowic.
3.
Opiniowanie projektów uchwał.
1.
Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej miasta Katowice, szczegółowości projektu budżetu oraz rodzajów materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.
Załączniki
DS-1328-18
2.
Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość i warunki wypłacania innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy.
3.
Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu 2 lokali użytkowych - pracowni twórcy oraz 5 lokali użytkowych - garaży ich najemcom lub dzierżawcom wraz ze sprzedażą lub oddaniem w użytkowanie wieczyste udziałów w gruncie.
Załączniki
DS-1334-18
4.
Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty wierzytelności przysługującej Komunalnemu Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach od T___ W___ i P___ N___–K___ z tytułu użytkowania uprzednio zajmowanego lokalu mieszkalnego położonego w Katowicach przy al. Korfantego _/_ .
Załączniki
DS-1335-18
5.
Opiniowanie projektu uchwaly Rady Miasta Katowice w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty wierzytelności przysługującej Komunalnemu Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach od R___ D___ i J___ B___-D___ z tytułu użytkowania uprzednio zajmowanego lokalu mieszkalnego położonego w Katowicach przy ul. Gliwickiej --/--.
Załączniki
DS-1338-18
6.
Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie zmian budżetu oraz w budżecie miasta Katowice na 2018 rok.
Załączniki
DS-1339-18
7.
Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Katowice na lata 2018-2045.
Załączniki
DS-1340-18
4.
Propozycje Komisji Budżetu do projektu budżetu miasta Katowice na 2019 rok.
5.
Korespondencja.
1.
Zarządzenie Nr 2006/2018 Prezydenta Miasta Katowice z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie harmonogramu realizacji prac nad opracowaniem projektu uchwały budżetowej miasta Katowice.
2.
Pismo Przedsiębiorstwa Wielobranżowego EL SPYRA sp. j. Zarządzanie i Administrowanie Nieruchomosciami z dnia 18 czerwca 2018 roku.
3.
Pismo Departamentu Ochrony Zabytków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29.06.2018 r. w sprawie udzielonej dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Ap. Piotra i Pawła w Katowicach.
Załączniki
CCF10072018
6.
Wolne wnioski.