Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta Katowice / Sesja Rady Miasta - VII kadencja (Archiwum)
LVI Sesja w dniu 24 maja 2018, godz. 11:00, w sali 209 Urzędu Miasta Katowice przy ul. Młyńskiej 4.
1.
Otwarcie sesji.
2.
Powołanie sekretarzy sesji.
3.
Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
4.
Przyjęcie protokołu z LV sesji Rady Miasta Katowice.
5.
Zmiany w porządku obrad.
6.
Informacja o działaniach Prezydenta Miasta Katowice w okresie międzysesyjnym.
7.
Informacja Przewodniczącej Rady Miasta o pracy Rady Miasta w okresie międzysesyjnym.
8.
Rozpatrzenie projektu apelu w sprawie budowy pomnika Wojciecha Korfantego w Warszawie. (DS-1289/18).
9.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia diet dla przewodniczących organów i sekretarza Zarządu Jednostki Pomocniczej nr 6 Ligota - Panewniki (DS-1269/18).
Załączniki
DS-1269-18
10.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia diet dla przewodniczących organów i sekretarza Zarządu Jednostki Pomocniczej nr 8 Osiedle Witosa (DS-1270/18).
Załączniki
DS-1270-18
11.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia diet dla przewodniczących organów i sekretarza Zarządu Jednostki Pomocniczej nr 13 Bogucice (DS-1271/18).
Załączniki
DS-1271-18
12.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia diet dla przewodniczących organów i sekretarza Zarządu Jednostki Pomocniczej nr 15 Szopienice-Burowiec (DS-1272/18).
Załączniki
DS-1272-18
13.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia diet dla przewodniczących organów i sekretarza Zarządu Jednostki Pomocniczej nr 16 Janów-Nikiszowiec (DS-1273/18).
Załączniki
DS-1273-18
14.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia diet dla przewodniczących organów i sekretarza Zarządu Jednostki Pomocniczej nr 18 Murcki (DS-1274/18).
Załączniki
DS-1274-18
15.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia diet dla przewodniczących organów i sekretarza Zarządu Jednostki Pomocniczej nr 21 Kostuchna (DS-1275/18).
Załączniki
DS-1275-18
16.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia diet dla przewodniczących organów i sekretarza Zarządu Jednostki Pomocniczej nr 22 Podlesie (DS-1276/18).
Załączniki
DS-1276-18
17.
Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Rady Miasta Katowice w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych i dworca, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Katowice oraz ustalenia warunków i zasad korzystania z tych obiektów (DS-1252/18).
18.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie tekstu jednolitego uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji celowej na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz kryteriów wyboru inwestycji do finansowania (DS-1280/18).
Załączniki
DS-1280-18
19.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Miejskiego Programu „Katowicki Senior w Mieście” na lata 2016 – 2021 za 2017 rok (DS-1281/18).
Załączniki
DS-1281-18
20.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania placowi położonemu na terenie miasta Katowice nazwy "Skwer Józefa Ryszki" (DS-1282/18).
21.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji w 2017r. „Miejskiego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych na lata 2017-2021 Katowice bez barier” (DS-1284/18).
Załączniki
DS-1284-18
22.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu zwaloryzowanej bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego nr __ położonego w budynku przy ul. Tysiąclecia __ w Katowicach (DS-1285/18).
Załączniki
DS-1285-18
23.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania placowi położonemu na terenie miasta Katowice nazwy "Skwer Hippokratesa" (DS-1287/18).
24.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Śródmieścia Katowic - część w rejonie ulic Ks. P. Skargi i F. Wincklera (DS-1288/18).
Załączniki
DS-1288-18
25.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji w 2017 r. „Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem miasta Katowice na lata 2017-2021” oraz "Zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta Katowice". (DS-1292/18)
Załączniki
DS-1292-18
26.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu oraz w budżecie miasta Katowice na 2018 rok (DS-1293/18).
Załączniki
DS-1293-18
27.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Katowice na lata 2018-2045 (DS-1294/18).
Załączniki
DS-1294-18
a)
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach skargi Prokuratora Prokuratury Rejonowej Katowice - Północ na uchwałę Rady Miasta Katowice w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Katowice w 2017 roku (DS-1298/18).
Załączniki
DS-1298-18
b)
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty wierzytelności przysługującej Komunalnemu Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach od A____ P________-K_____, A_______ P________ i A______ K_____ z tytułu użytkowania uprzednio zajmowanego lokalu mieszkalnego położonego w Katowicach przy ul. Gliwickiej --/-- (DS-1299/18).
Załączniki
DS-1299-18
c)
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty wierzytelności przysługującej Komunalnemu Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach od pani B____ S__ i pana B_______ S__ z tytułu uprzednio zajmowanego lokalu mieszkalnego położonego w Katowicach przy ul. 1-go Maja __/_(DS-1300/18).
Załączniki
DS-1300-18
d)
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wniesienia do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach odpowiedzi na skargę Prokuratora Prokuratury Rejonowej Katowice – Północ w Katowicach (DS-1301).
Załączniki
DS-1301-18
28.
Zapytania radnych.
29.
Interpelacje radnych.
30.
Komunikaty i wolne wnioski.
31.
Zamknięcie sesji.