Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta Katowice / Sesja Rady Miasta - VII kadencja (Archiwum)
LIX Sesja w dniu 11 września 2018, godz. 11:00, w Pałacu Goldsteinów przy Pl. Wolności 12a w Katowicach ( sala na piętrze)
1.
Otwarcie sesji.
2.
Zmiany w porządku obrad.
3.
Wystąpienia okolicznościowe.
4.
Wygłoszenie laudacji dla ks. Władysława Basisty.
5.
Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie przyznania ks. Władysławowi Basiście tytułu "Honorowy Obywatel Miasta Katowice" (DS-1347/18).
Załączniki
DS-1347-18
6.
Uroczyste wręczenie aktu przyznania tytułu "Honorowy Obywatel Miasta Katowice" ks. Władysławowi Basiście.
7.
Wygłoszenie laudacji dla Pana Stanisława Płatka.
8.
Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie przyznania Panu Stanisławowi Płatkowi tytułu "Honorowy Obywatel Miasta Katowice" (DS-1348/18).
Załączniki
DS-1348-18
9.
Uroczyste wręczenie aktu przyznania tytułu "Honorowy Obywatel Miasta Katowice" Panu Stanisławowi Płatkowi.
10.
Wygłoszenie laudacji dla Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.
11.
Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie przyznania Uniwersytetowi Śląskiemu w Katowicach tytułu honorowego "Zasłużony dla Miasta Katowice" (DS-1349/18).
Załączniki
DS-1349-18
12.
Uroczyste wręczenie aktu przyznania Uniwersytetowi Śląskiemu w Katowicach tytułu honorowego "Zasłużony dla Miasta Katowice".
a)
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie utworzenia na terenie miasta Katowice odrębnych obwodów głosowania w zakładach leczniczych, domach pomocy społecznej oraz areszcie śledczym dla przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.(DS-1352/18).
13.
Komunikaty.
14.
Zamknięcie sesji.