Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta Katowice / Sesja Rady Miasta - VII kadencja (Archiwum)
LX Sesja w dniu 27 września 2018, godz. 11:00, w sali 209 Urzędu Miasta Katowice przy ul. Młyńskiej 4.
1.
Otwarcie sesji.
2.
Powołanie sekretarzy sesji.
3.
Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
4.
Przyjęcie protokołów z LVIII i LIX sesji Rady Miasta Katowice.
5.
Zmiany w porządku obrad.
6.
Informacja o działaniach Prezydenta Miasta Katowice w okresie międzysesyjnym.
7.
Informacja Przewodniczącej Rady Miasta o pracy Rady Miasta w okresie międzysesyjnym.
8.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie współorganizacji oraz promocji na terenie Miasta Katowice w latach 2019-2023 Intel Extreme Masters – Mistrzostw Świata w grach komputerowych oraz imprez towarzyszących (DS-1350/18).
Załączniki
DS-1350-18
9.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie współorganizacji oraz promocji na terenie Miasta Katowice Mistrzostw Świata Seniorów w Badmintonie 2019 (DS-1351/18).
Załączniki
DS-1351-18
10.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia do realizacji „Programu wyrównywania różnic między regionami III” obszar D w 2018 roku (DS-1359/18).
11.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do utworzenia Jednostek Pomocniczych nr 1 Śródmieście i nr 4 Os. Paderewskiego-Muchowiec (DS-1358/18).
12.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty wierzytelności przysługującej Komunalnemu Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach od K_________ M_______ i G______ M______ z tytułu użytkowania uprzednio zajmowanego lokalu mieszkalnego położonego w Katowicach przy ul.Młyńskiej -/- (DS-1363/18).
Załączniki
DS-1363-18
13.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty wierzytelności przysługującej Komunalnemu Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach od G________ C_____, M_____ C_____ i A_____ O_________ z tytułu użytkowania lokalu mieszkalnego położonego w Katowicach przy ul. Grażyńskiego --/- (DS-1364/18).
Załączniki
DS-1364-18
14.
Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia zadań realizowanych w 2018r. ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (DS-1365/18).
Załączniki
DS-1365-18
15.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu 2 budynków mieszkalnych wraz z innymi budynkami użytkowymi ich najemcom lub dzierżawcom wraz ze sprzedażą lub oddaniem w użytkowanie wieczyste gruntu (DS-1367/18).
Załączniki
DS-1367-18
16.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego teren przy ulicy Tysiąclecia w rejonie ronda Sławika w Katowicach (DS-1368/18).
Załączniki
DS-1368-18
17.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty wierzytelności przysługującej Komunalnemu Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach od Z________ K_____________ z tytułu użytkowania uprzednio zajmowanego lokalu mieszkalnego położonego w Katowicach przy ul. Adamskiego --/-(DS-1369/18).
Załączniki
DS-1369-18
18.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty wierzytelności przysługujących Komunalnemu Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach od A_______ P________ i M_____ U____ z tytułu użytkowania uprzednio zajmowanego lokalu mieszkalnego położonego w Katowicach przy ul. Markiefki --/- oraz od S________ W______ i M_____ U____ z tytułu użytkowania uprzednio zajmowanego lokalu mieszkalnego położonego w Katowicach przy ul. Karłowicza --/-(DS-1370/18).
Załączniki
DS-1370-18
19.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty wierzytelności przysługującej Komunalnemu Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach od A_________ Z___, M____ M______________ – Z___, M________ Z___, M_________ Z___ oraz M______ Z___ z tytułu użytkowania uprzednio zajmowanego lokalu mieszkalnego położonego w Katowicach przy ul. Rochowiaka --/-(DS-1371/18).
Załączniki
DS-1371-18
20.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu 4 lokali użytkowych - garaży ich najemcom lub dzierżawcom wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste udziałów w gruncie (DS-1372/18).
Załączniki
DS-1372-18
21.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu oraz w budżecie miasta Katowice na 2018 rok (DS-1375/18).
Załączniki
DS-1375-18
22.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Katowice na lata 2018-2045 (DS-1376/18).
23.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania ulicy położonej na terenie miasta Katowice nazwy „Johna Baildona” (DS-1346/18).
24.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty wierzytelności przysługujących Komunalnemu Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach od państwa D_____ i A_____ G__________ z tytułu użytkowania uprzednio zajmowanych lokali mieszkalnych położonych w Katowicach przy ul. Pocztowej -/- i przy ul. Mariackiej --/- oraz obecnie zajmowanego lokalu socjalnego przy ul. Strzelców Bytomskich --/-- w Katowicach (DS-1377/18).
Załączniki
DS-1377-18
a)
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia "Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Katowice na lata 2016-2022" (DS-1360/18).
b)
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach na uchwałę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 28 sierpnia 2018 roku (DS-1378/18).
25.
Rozpatrzenie skarg:
a)
Pana J F na działania Prezydenta Miasta Katowice (DS-1362/18).
Załączniki
DS-1362-18
26.
Zapytania radnych.
27.
Interpelacje radnych.
28.
Komunikaty i wolne wnioski.
29.
Zamknięcie sesji.