Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta Katowice / (Archiwum) Komisja Infrastruktury i Środowiska - VII kadencja
7 Posiedzenie w dniu 18 lipca 2018, godz. 12:00, w siedzibie OSP ul.Morawa 119a w Szopienicach
1.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
2.
SPOTKANIE Z MIESZKAŃCAMI W SIEDZIBIE OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ SZOPIENICE ul. MORAWA 119A . Informacja Prezydenta Miasta Katowice na temat faktycznego stanu prac związanych z rozwiązaniem problemu odoru na terenie Burowca, Dąbrówki Małej i dzielnic sąsiednich, z udziałem przedstawiciela WIOŚ w Katowicach.
3.
Informacja Prezydenta Miasta Katowice na temat zaawansowania prac związanych z zagospodarowaniem kompleksu stawów: Borki, Morawa oraz Hubertus I,II III (Wydział Inwestycji). Efekty wycinki szuwarów na powierzchni stawów (Wydział Kształtowania Środowiska).
4.
Odpowiedź Ministerstwa Środowiska (DKP-I.022.19.2018 z dnia 11.07.2018 r.) na pismo Grupy "Burowiec-Inicjatywa Mieszkańców" z dnia 11.06.2018 r.
5.
Opiniowanie protokołu z kontroli projektów list osób oczekujących na zawarcie umowy najmu lokalu na czas nieoznaczony i lokalu socjalnego w 2018 r. oraz list osób opuszczających domy dziecka, rodziny zastępcze oraz inne placówki wychowawcze oczekujących na zawarcie umowy najmu lokalu na czas nieoznaczony i lokalu socjalnego.
6.
Odpowiedź Wiceprezydenta Miasta Katowice (KŚ-V.ZD-00108/18 z dnia 10.07.2018 r.) na wnioski komisji z dnia 20.06.2018 r.
7.
Odpowiedź Pierwszego Wiceprezydenta Miasta Katowice (T-III.7211.2.1.2018.PS z dnia 9.07.2018 r.) na wniosek komisji.
8.
Wolne wnioski.